Mitä maksaa?

Lue tämä sivu ajatuksella..

 

Korttelipassi ja vakuutusturva (hoidetaan joukkueen kautta)

 

1. Jokaisella viralliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava korttelipassi ja vakuutusturva. Seuran puolesta pelaajia ei ole vakuutettu, vaan vakuutus tulee hankkia joko korttelipassin oston yhteydessä tai erillisellä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, joka kattaa harjoittelu- ja kilpailutoiminnan. Joukkueessa ei saa harjoitella, eikä pelata yhtään vakuuttamatonta (korttelipassin vakuutus tai oma vakuutus) pelaajaa. Mikäli pelaaja loukkaantuu valmennustilanteessa, eikä hänen vakuutuksensa ole kunnossa, voi korvausvastuussa olla seura tai joukkue.

2. Ilman korttelipassia ja/tai vakuutusturvaa oleva pelaaja katsotaan pelioikeudettomaksi pelaajaksi.

3. Pelaaja voi vaihtoehtoisesti huolehtia itse vakuutusturvastaan, jonka tulee olla vähintään korttelipassivakuutuksen tasoinen. Varmista vakuutusturvan kattavuus vakuutusyhtiöltäsi, koska kaikki lapsi-nuoriso- tai tapaturmavakuutukset  eivät kata harjoitus- ja kilpailutoimintaa. Selvitys vakuutusturvasta tulee antaa rahastonhoitajalle toimittamalla hänelle vakuutustodistus.

 

Kerro miten hoidat vakuutuksen joukkueenjohtajille.


 


 

Joukkueen kuukausimaksu

Pelaajan kuukausimaksu on 25 €, ja se maksetaan aina kuluvan kuukauden viimeiseen päivään mennessä joukkueen omalle tilille, HauPaP12 .

Maksu joukkueen tilille FI59 5740 7520 1389 41.

Saaja: Haupa-12

Viesti: Pelaajan nimi ja kuukausi

Kuukausimaksulla katetaan mm. hallin vuokrasta aiheutuvat kulut, ilmoittautumiset turnauksiin sekä muut joukkueen juoksevat kulut.

 

Uusien pelaajien kohdalla ensimmäinen kuukausi on maksuton. Mikäli pelaaja jatkaa mukana joukkuetoiminnassa tutustumiskuukauden jälkeen, huoltajat huolehtivat junioritoimintaan liittyvien maksujen suorittamisesta.

 

 


 

Seuran jäsenmaksu

Jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa ja sen seura laskuttaa suoraan pelaajalta.

Vaihtoehtoina on

  • jäsenmaksu 35 €/henkilö tai
  • perhemaksu 75 €

 

 


 

Seuran toimintamaksu ( astuu voimaan kun 7 v.)

 

Toimintamaksuohje 2019-2020

Toimintamaksun suuruus toimintakaudella 1.11.2019-31.10.2020 on 260€.

Toimintamaksu peritään pelaajalta, joka täyttää toimintavuoden päättävän kalenterivuoden (2020) kuluessa 7 vuotta ja sitä vanhemmilta pelaajilta.

Toimintamaksu peritään enintään kolmelta (3) pelaajalta samassa perheessä. Perheen pelaajista vanhimmassa ikäluokassa pelaava vapautetaan maksusta ensin.

Pelaaja, joka aloittaa seuran joukkueen toimintaan osallistumisen 1.8-30.8, maksaa 1/3 toimintamaksusta. Toimintamaksua ei peritä pelaajalta, joka aloittaa seuran joukkueen toimintaan osallistumisen 1.9. tai myöhemmin syyskuun ollessa kokeilukuukausi ja lokakuun ollessa ylimenokuukausi.

Toimintamaksu peritään yhdessä erässä marraskuussa. Seura laskuttaa joukkuetta yhteislaskulla. Rahastonhoitaja huolehtii maksuvelvoitettujen pelaajien nimilistojen keräämisen. Jos perheessä on yksi pelaava lapsi toimintamaksuvelvoitteen piirissä, maksetaan toimintamaksu marraskuussa (260 EUR) Jos perheessä on kaksi pelaavaa lasta toimintamaksuvelvoitteen piirissä, maksetaan nuorimman lapsen toimintamaksu marraskuussa (260 EUR) ja vanhemman lapsen tammikuussa (260 EUR) Jos perheessä on kolme pelaavaa lasta toimintamaksuvelvoitteen piirissä, maksetaan nuorimman lapsen toimintamaksu marraskuussa (260 EUR) ja toiseksi nuorimman lapsen tammikuussa (260 EUR) ja vanhimman maaliskuussa (260 EUR).

Toimintamaksun maksuvelvollisuuden syntyminen Seuran joukkueessa jatkavan pelaajan osalta maksuvelvoite toimintamaksun maksamiseen syntyy 1.11.2019 jälkeen, kun pelaaja on osallistunut seuran joukkueen toimintaan.

Uuden pelaajan osalta maksuvelvoite syntyy ns. kokeilukuukauden täytyttyä pelaajan jatkaessa osallistumistaan seuran joukkueen toimintaan.

Uusi pelaaja tarkoittaa pelaajaa, joka aloittaa osallistumisen seuran toimintaan ensimmäistä kertaa hänen joko aloittaessaan pelaamisen tai siirtyessään toimintaamme jostakin toisesta seurasta. Toimintamaksu kattaa koko toimintakauden.

Toimintamaksun lähtökohtana on toiminnan ympärivuotisuus. Toimintamaksu koskee siten koko tili ja toimintakautta ja on yksi maksu.

Vuosikokous voi päättää toimintamaksun perimisestä useammassa kuin yhdessä erässä. Toimintamaksun osittaminen osalle vuotta ja maksun palauttaminen.

Mikäli pelaaja haluaa osallistua toimintaan vain osan vuotta, on pelaaja kuitenkin velvollinen suorittamaan toimintamaksun kokonaisuudessaan. Mikäli pelaaja päättää siirtyä toiseen seuraan kesken toimintakauden tai lopettaa pelaamisen, ei maksua tai sen osaa palauteta. Mikäli pelaaja loukkaantuu tai sairastuu, ja hänen osallistumisensa seuran joukkueen toimintaan tämän vuoksi estyy merkittävän suurelta osalta toimintakautta, voidaan osa toimintamaksusta palauttaa johtokunnan päätöksellä viimeistään kauden päätyttyä.

Seuran sääntöjen mukaan toimintamaksusta päättää vuosikokous. Seuran puheenjohtaja, johtokunta, seuratyöntekijä tai joukkueen yksittäinen toimihenkilö ei voi vapauttaa pelaajaa toimintamaksusta maksuvelvoitteen synnyttyä tai muuttaa tässä annettuja muita määräyksiä.

 

Maksuihin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä joukkueen rahastonhoitajaan.

Taloudellista tukea tarjolla

Taloudellista tukea lapsen harrastuksen voi tiedustella ainakin Tukikummit -säätiöltä, Oulun Diakoniasäätiöltä ja Oulun seurakunnalta. Tukea voi saada niin toimintamaksuihin kuin urheiluvälineisiin.