Tukea harrastamiseen!

Lapsen harrastustoimintaan on mahdollista hakea tukea mm. alla mainituista lähteistä. 

 

Oulun Diakonissalaitos

Oulun Diakonissalaitoksen avustustoimikunta jakaa avustuksia Oulun seudulla asuvien  vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusmaksuihin.

https://www.odl.fi/fi/diakonia/hae_avustusta/

 

Potna-Pekka-säätiö sr

Potna-Pekka-säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellisesti urheilujärjestöjen ja urheiluopiston sekä erilaisten muiden yhteisöjen ja myös yksityisten henkilöiden toimesta urheilun ja liikuntakasvatuksen hyväksi Oulun kaupungissa toimeenpantavaa koulutus-, kilpailu -, julkaisu -, juhla- ja muuta samaan tarkoitukseen tähtäävää toimintaa.

https://www.potna-pekka-saatio.fi/index.php/saannot/

 

Suomen evankelisluterilainen kirkko

Diakoniatyö auttaa, vaikka et olisi kristitty tai kuuluisi kirkkoon. Voit hakea apua siitä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta, jonka alueella asut.

https://evl.fi/apua-ja-tukea/arjen-ongelmat/rahahuolet