Visio

HauPa on Pohjois-Suomen parhaita jalkapalloseuroja ja tuottaa säännöllisesti pelaajia, valmentajia, tuomareita sekä joukkueita kansalliselle huipputasolle. HauPa:lla on vahva kannattajakunta ja taustayhteisö.

Haukiputaan Pallo tarjoaa kilpatoimintaa, aikuisten ja juniori-ikäisten harrastejalkapalloa ja jalkapallokoulutoimintaa.

HauPalla on hyvin hoidettu talous ja seuran ydintoiminta toteutetaan koulutettujen ohjaajien ja valmentajien toimesta laadukkaasti joka ikätasolla. Tämä luo pohjan ja edellytykset HauPan edustusjoukkueiden menestykselle. Tavoitteenamme on Pohjois-Oululaisena jalkapallon erikoisseurana olla Pohjois-Suomen merkittävimpien jalkapallotoimijoiden joukossa. Pyrkimyksenämme on saada tulevaisuudessa pelaajiamme enemmän piiri- ja aluejoukkuetasolle muun muassa laadukkaan valmentamisen ja tasoryhmien luomisen avulla.

Seuran toiminta perustuu yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin.

Arvot

HauPan jokapäiväistä toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

  • Yhteisöllisyys

  • Peli-ilo ja liikkumisen riemu

  • Tavoitteellisuus

  • Laadukkuus

  • Avoimuus

Arvot kertovat, mitkä asiat ovat seurassamme tärkeitä ja ohjaavat toimintaan vaikuttavia valintojamme.

Yhteisöllisyys sisältää kumppanuuden, sitoutuneisuuden ja välittämisen, sekä HauPalaisuuden käsitteen.

Peli-ilon ja liikkumisen riemun korostaminen on kaiken harrastus- ja kilpatoimintamme lähtökohta.

Tavoitteellisuus näkyy toiminnan kehittämisenä, jatkuvana panostamisena koulutuksiin, tasoryhmien perustamisena ja miesten/naisten edustusjoukkueiden laadukkaan tekemisen ylläpitona sekä liiton sarjojen sarjapaikkojen vakiinnuttamisena.

Laadukkuus näkyy samojen asioiden kautta kuin tavoitteellisuuskin.

Avoimuuteen tähdätään paitsi tiedonkulussa myös päätöksenteossa.

HauPalaisuus: Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva pyrkii hyvässä hengessä kehittämään seuraa ja toimii sen tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Aktiivinen osallistuminen seuran päätöksentekoon ja rakentavien kehittämisehdotusten tekeminen toiminnan edelleen kehittämiseksi on paras tapa vaikuttaa HauPan toimintaan.

Missio

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia erityisesti jalkapalloilun harrastusta. Tavoitteena on jäsenistön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittäminen:

Tämä tarkoittaa käytännössä, että seuran tehtävä on tarjota pelaajille, valmentajille ja muille toimijoille tavoitteellinen ja kehittävä ympäristö, jossa kilpailla ja harrastaa sekä edistyä omien tavoitteiden ja edellytysten mukaisesti.