SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastustuesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista@sos-lapsikyla.fi

Suomen evankelisluterilainen kirkko

Diakoniatyö auttaa, vaikka et olisi kristitty tai kuuluisi kirkkoon. Voit hakea apua siitä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta, jonka alueella asut.

Potna-Pekka-säätiö

Potna-Pekka-säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellisesti urheilujärjestöjen ja urheiluopiston sekä erilaisten muiden yhteisöjen ja myös yksityisten henkilöiden toimesta urheilun ja liikuntakasvatuksen hyväksi Oulun kaupungissa toimeenpantavaa koulutus-, kilpailu -, julkaisu -, juhla- ja muuta samaan tarkoitukseen tähtäävää toimintaa.

Hope (– Yhdessä & Yhteisesti) ry

HOPE tukee myös harrastustoimintaa välinelahjoituksilla.

Tukikummit

Hakukanava https://tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/