Strategia 2022-2026

 1. Panostamme valmentajien kouluttamiseen ja kehittämiseen sekä valmennuslinjaamme.

 2. Tarjoamme joukkueillemme alueen parhaat harjoitusolosuhteet.

 3. Kasvatamme hallitusti pelaajamääräämme.

 4. Huolehdimme pelaamisen kustannusten säilymisestä kohtuullisina.

 5. Nostamme edustusjoukkueidemme tasoa.

Vuoden 2023 Päätavoitteet

Johtaminen

 1. Seuratoimijoiden koulutus

 2. Johtokunnan työn tuki urheilutoiminnan kehittämiseen

 3. Työntekijöiden tehtävien ja työn organisoinnin selkeyttäminen

Mittarit:

 1. Koulutuksen vuosisuunnitelman toteutumisen seuranta

 2. Hallituksen itsearviointi vuosittain

 3. Tyytyväisyyskysely vuosittain

Urheilutoiminta

 1. Valmennuksen koulutustaso SPL Laatujärjestelmän tason 3 mukaisesti

 2. Valmentajasopimuksen päivitys ja käyttöön kaikille

 3. Valmennuslinjan ja pelaajapolun jalkauttaminen kaikkiin juniorijoukkueisiin

Mittarit:

 1. Koulutuksen vuosisuunnitelman toteutumisen seuranta

 2. Valmentajasopimusten määrä vs. valmentajien kokonaismäärä

 3. Valkkaklubien määrä + tutorointien määrä

Viestintä ja markkinointi

 1. Seuran viestintäsuunnitelman jalkautus

 2. Kumppanuuksien ylläpito ja hankkiminen seurabrändiä hyödyntäen

 3. Nettisivuston ja somen käytön kehittäminen

Mittarit:

 1. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen

 2. Kumppanien tyytyväisyyskysely ja palautekirje

 3. Sivuston kävijämäärä, sometykkäys- ja jakomäärä